Μεταφορές

Ιδιωτικές μεταφορές σε άλλα νησιά

 
Έχουμε τη δυνατότητα να σας μεταφέρουμε από την Ικαρία σε άλλα νησιά ή μεταξύ δύο άλλων νησιών.
 
  • Ικαρία - Σάμος

  • Ικαρία - Φούρνοι

  • Ικαρία - Πάτμος

  • Ικαρία - Αρκιοί - Μαράθι

  • Ικαρία - Λειψοί

  • Ικαρία - Μύκονος